Wednesday, 4 January 2012

BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer.
Hasil Pembelajaran


1.     Menggunakan internet, laman web, pembelajaran secara dalam talian dan luar    talian;model perpautan dalam penyusunan bahan, dan perpautan antara bahan.
2.      Memilih bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran.
3.      Membina tapak pembelajaran yang mudah.
4.     Mengedit bahan pengajaran secara dalam talian.
5.       Menggunakan bahan bahasa Melayu dalam internet, alat pengarangan, animasi dalam persembahan, dan cakera padat pembelajaran dalam p&p bahasa Melayu.
6.     Mengadakan simulasi pengajaran Bahasa Melayu secara sidang video.


Kandungan :


Tajuk 1
Penggunaan Enjin Pencari Bahan Bahasa Melayu
·         Menggunakan web, video, audio, dan imej
·         Menggunakan kata kunci, frasa yang sesuai untuk  mendapatkan bahan pengajaran bahasa  Melayu
·         Menyimpan bahan dalam bentuk fail Internet dan katalog
·         Amali M1:
Fail internet dan Katelog internet
Tajuk 2
Menggunakan Internet, Enjin Pencari Bahan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
·         Mengumpul dan mengkategorikan bahan audio, video, grafik   dan teks.
·         Mengumpul bahan daripada Internet ke dalam folder  berdasarkan kemahiran bahasa.
·         Amali M2:    
Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR    Tahun 1-6 dan KSSR Tahun 1&2
:    10 Buah Video
:     5 Buah Muzik
Tajuk 3
Aplikasi Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet 
·         Memuat turun garis panduan dan etika penggunaan internet
·         Memindahkan garis panduan dan etika penggunaan internet  dalam  bentuk brosur dan  PowerPoint
 Amali M3:  Powerpoint Garis Panduan dan Penggunaan Internet

Tajuk 4
Bahan Internet untuk Pengajaran  dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 •                   Memilih bahan sastera
 •                   Memilih bahan tatabahasa
 •          Memilih bahan bidang ilmu lain
·         bahan sastera, bahan tatabahasa, bahan bidang ilmu sains yang digunakan dalam proses P&P
·           “Storyboard” bagi proses penggunaan setiap bahan masing-masing.
Tajuk 5
Membina dan Menggunakan Tapak, Laman Web Pembelajaran dan Pakej Tutorial  Pembelajaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
·         Prosedur pembinaan tapak pembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
·           Prosedur pembinaan laman web pembelajaran bagi pengajaran  dan pembelajaran Bahasa Melayu
·         Membina dan menggunakan tapak pembelajaran dan laman web bahasa Melayu
·         Membina dan menggunakan pakej Tutorial Pembelajaran.
Tajuk 6
        Membina dan Mengaplikasikan Struktur Perpautan 
dalam  Penyusunan bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
·         Struktur Hierarki dan Struktur Komposit
·         Struktur Linear
·         Struktur Rangkaian
Tajuk 7  
Tajuk 7     -Mengaplikasikan Model Pemprosesan Maklumat dalam  Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 •          Bengkel model pembinaan pemprosesan maklumat
 •                   Mengaplikasi model pemprosesan maklumat dalam simulasi pengajaran dengan menggunakan tapak pembelajaran.
 •          Membina bahan.
Amali M7
Membina modul P&P tentang “suku kata KV” dan disertai dengan beberapa latihan
Tajuk 8
Pengajaran Bahasa Melayu Secara Dalam Talian dan
                  Luar Talian
 • Melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian.
 • Melaksana simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian dengan menggunakan laman web dan tapak pembelajaran
Menggunakan web tentang “ peralatan muzik tradisional” sebagai bahan mengajar bagi murid tahap 2”
Tajuk 9
Mengedit Bahan Pengajaran Bahasa Melayu Secara  Dalam Talian Menjadi Brosur, News Letter, dan Kad Pengumuman
 •            Prosedur pengeditan
 •           Prinsip pengeditan
 •           Melaksanakan pengeditan
 •            Aplikasi ke dalam pengajaran kemahiran bahasa
·         Amali M9:
  Membuat Brosur tentang Sajak.

Tajuk 10
Membina Bahan Video dan Audio Untuk Pengajaran
Kemahiran  Bahasa Melayu
·         Menentukan peringkat pengajaran dan kemahiran bahasa
·         Menentukan prinsip pembinaan bahan video dan audio
·        Membina bahan video dan audio
Amali: Video tentang Keselamatan jalan raya